Autorizatii, Licente si Certificate

  1. Autorizaţie de gospodărire a  apelor  nr. 83 –  emisă de  ABA Argeş -Vedea;

  2. Autorizaţia de mediu nr. 153 –  emisă de  APM Argeş - Piteşti;

  3. Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. 53  –  emisă de DSP - Argeş;

  4. Certificat de inregistrare nr. 630 –  emis de Ministerul Sănătăţii pentru înregistrarea   Laboratorului Staţiei de tratare apă Cerbureni în Registrul laboratoarelor care monitorizează calitatea apei potabile;

   5. Licenţa clasa 3  nr. 5445 – emisă de ANRSC pentru serviciul public de alimentare cu apa şi de canalizare;

   6. Aviz nr. PH - 07- 019-23 emis de Biroul Român de Metrologie Legală pentru exercitarea activităţii de montare de mijloace de măsurare.