ANUNT PRIVIND REZULTATUL LA CONCURSUL ORGANIZAT DE S.C.AQUATERM AG-98 S.A. IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI VACANT DE INGINER.pdf (191287)

ANGAJARI

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat de S.C.AQUATERM AG'98 S.A. in vederea ocuparii unui post vacant de inginer

Comisia de concurs, numita prin decizie nr.138/15.10.2020, a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile specifice de participare la concurs si a stabilit urmatoarele rezultate:

Petec Georgian - Florin - ADMIS

Avand in vedere ca un singur dosar de concurs este declarat admis se va sustine doar proba de interviu, care se va desfasura in data de 04.11.2020, ora 10:30 , la sediul societatii.

Comisia de Concurs:

Afisat azi, 29.10.2020, pe site-ul societatii S.C. AQUATERM AG'98 S.A.

 DIRECTOR GENERAL

MIHAILESCU CLAUDIA